Selecteer een pagina
Europees plattelandsprogramma LEADER

Europees plattelandsprogramma LEADER

Europees plattelandsprogramma LEADER LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (GLB/ voorheen POP3). LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Dat betekent vrij vertaald ‘Samenwerking...
Hollandse Waterlinies

Hollandse Waterlinies

Hollandse Waterlinies De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang en loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is cultuurhistorisch en landschappelijk van grote waarde: het is het grootste rijksmonument van...
Groene Uitweg-programma in Amstel-, Gooi en Vechtstreek

Groene Uitweg-programma in Amstel-, Gooi en Vechtstreek

Ondersteuning van agrariërs en agrarische organisaties in Amstel-, Gooi en Vechtstreek Als Gebiedscoördinator ondersteun ik agrariërs en agrarische (natuur)verenigingen in deze regio bij diverse projecten, onder andere: Opstarten en projectleiding Boerderijeducatie...
Innovatieregeling waterschap HDSR

Innovatieregeling waterschap HDSR

Opzetten innovatieregeling waterschap HDSR Voor waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heb ik een subsidieregeling opgezet die innovaties ondersteunt om bodemdaling in het veenweide-gebied tegen te gaan. Naast het opzetten van de regeling heb ik...
Toeristische Overstappunten (TOP)

Toeristische Overstappunten (TOP)

Programmacoördinatie Toeristische Overstappunten (TOP) Een Toeristisch Overstappunt, kortweg TOP, is een startpunt waar recreanten de auto kunnen parkeren, om van daaruit heerlijk te fietsen of te wandelen. Een TOP is te herkennen aan een zuil met informatie en...