Selecteer een pagina

Weten waarbij ik u kan helpen?

Organisatie, advies en  projectmanagement, gericht op een vitaal en (be)leefbaar platteland. Daarvoor kunt u bij mij terecht.

Project- en programma management
  • Ontwikkelen van projecten en programma’s: initiëren van ideeën, uitwerken van projectvoorstellen of (gebieds)programma’s, opstellen van planning en begroting, fondsenwerving en aanvragen subsidies
  • Coördineren van projecten en programma’s: (bege)leiding, coördinatie, management, administratie, monitoring en evaluatie
  • Uitvoeren van projecten en programma’s: concrete uitvoering van projecten als projectleider of (beleids)medewerker
Organisatie
  • Interim ondersteuning van uw organisatie, bijvoorbeeld als (beleids)medewerker op de thema’s landelijk gebied, cultuurhistorie en recreatie & toerisme
  • Organisatie van bijeenkomsten, trainingen, workshops, excursies, presentaties
  • Organisatie van publieksactiviteiten, zoals open dagen, openingen of themadagen
  • Dagvoorzitterschap van uw bijeenkomst
Advies (consult op maat)

Niet alleen voor organisaties, maar ook voor ondernemers kan ik iets betekenen. Bijvoorbeeld bij:

  • Het uitwerken van een projectplan
  • Opstellen en indienen van een subsidieaanvraag
  • Startersadvies omtrent verbrede landbouw: welke verbredingsactiviteit past bij mij? Welke route moet ik volgen?

Aan de slag!

Mijn projecten

Onderaan deze pagina staat een overzicht van mijn projecten en activiteiten.

U kunt ook een kijkje nemen op LinkedIn: