Selecteer een pagina

Innovatieregeling waterschap HDSR

Voor waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heb ik een subsidieregeling opgezet die innovaties ondersteunt om bodemdaling in het veenweide-gebied tegen te gaan. Naast het opzetten van de regeling heb ik ook de pilot begeleid en advies uitgebracht over een mogelijk vervolg.