Selecteer een pagina

Europees plattelandsprogramma LEADER

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (GLB/ voorheen POP3). LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Dat betekent vrij vertaald ‘Samenwerking voor Plattelandsontwikkeling’. Het doel van LEADER is het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw. Hierbij wordt de relatie tussen het platteland en de omliggende stedelijke gebieden versterkt. LEADER richt zich speciaal op innovatieve projecten van ‘onderaf’ die van belang zijn voor de regio.

Aan de oostkant van de provincie Utrecht ben ik sinds 2008 actief als coördinator van het LEADER-programma. In die hoedanigheid begeleid ik de LEADER-groepen, organiseer ik de activiteiten en ondersteun ik initiatiefnemers bij het aanvragen van de subsidie. Daarnaast help ik bij de opstart van een nieuwe programmaperiode en het schrijven van de Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS).

Sinds maart 2023 ben ik ook in Rivierenland betrokken bij de opstart van het LEADER-programma aldaar en schrijf ik voor dit gebied de LOS.

Opdrachtgever(s):

Stichting Kromme Rijnstreek, Gebiedscoöperatie O-gen, provincie Utrecht en Regio Rivierenland

Periode: 2008-heden

Meer informatie:

www.leaderutrechtoost.nl en www.fruitdelta.nl/leader-rivierenland