Selecteer een pagina

Programmacoördinatie LEADER

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling (POP3). LEADER staat voor ‘Liaison Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale’. Dat betekent vrij vertaald ‘Samenwerking voor Plattelandsontwikkeling’. Het doel van LEADER is het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw. Hierbij wordt de relatie tussen het platteland en de omliggende stedelijke gebieden versterkt. LEADER richt zich speciaal op innovatieve projecten van ‘onderaf’ die van belang zijn voor de regio.

In de provincie Utrecht zijn twee LEADER-gebieden: Utrecht-Oost en Weidse Veenweiden (Utrecht West). Voor Utrecht-Oost heb ik de Lokale Ontwikkelings Strategie (LOS) geschreven en ben ik tevens actief als coördinator van de uitvoering van het LEADER programma. In die hoedanigheid begeleid ik de LEADER-groepen, organiseer ik de activiteiten en ondersteun ik initiatiefnemers bij het aanvragen van de subsidie.