Selecteer een pagina

Weten waarbij ik u kan helpen?

Organisatie, advies en projectmanagement, gericht op een vitaal en (be)leefbaar platteland. Daarvoor moet u bij mij zijn.

Project- en programma management
  • Ontwikkeling van projecten en programma’s: initiëren van ideeën, uitwerken van projectvoorstellen of programma, opstellen van planning en begroting
  • Management van projecten en programma’s: (bege)leiding, coördinatie, administratie, monitoring en evaluatie
  • Uitvoering van projecten: concrete uitvoering van (deel)projecten, bijvoorbeeld de ontwikkeling van PR- en communicatiemiddelen of de ontwikkeling van fiets-, wandel- en ruiterroutes.
Organisatie
  • Organisatie van trainingen, workshops, excursies, presentaties
  • Dagvoorzitterschap van uw bijeenkomst
  • Organisatie van publieksactiviteiten, zoals open dagen, openingen of themadagen
Advies (consult op maat)
  • Opstellen van gebiedsvisies of toekomstvisies
  • Subsidieaanvragen
  • Het uitwerken van uw projectplan
  • Startersadvies omtrent verbrede landbouw: welke verbredingsactiviteit past bij u? Welke route moet u volgen?